VAŠA VERNOSŤ MÁ VEĽKÚ CENU!

Ako registrovaný zákazník získate za každú objednávku odmeny, ktoré môžete zbierať a uplatniť pri budúcom nákupe. Pri každej objednávke sa vám na účet automaticky pripíše 5 % z ceny objednaných produktov ako odmena! (

Vaše odmeny budú uložené na vašom účte po dobu 180 dní a budú ponúknuté na uplatnenie pri ďalšej objednávke. Všetky vaše odmeny môžete uplatniť naraz, a to za akúkoľvek hodnotu košíka. Uplatnenie je možné kombinovať aj s kupónmi.

Odmeny je možné zbierať len vo vašom vlastnom registrovanom účte.

Prihláste sa!Jedine vtedy uvidíte, koľko odmien dostanete za každú objednávku. Preto odporúčame, aby ste sa prihlásili skôr, ako začnete prezerať.

Podľa nižšie uvedených informácií nájdete úplné pravidlá vernostného programu.

Zbierané odmeny sú len vaše! Uplatnite ich pri objednávke úplne nového produktu Origami!

Ceníme si vašu vernosť!

Tím Origami

Pravidlá a ustanovenia VIP vernostného programu

➡️ Do vernostného programu sa môžu zapojiť len registrované osoby (spotrebitelia) s platnou e-mailovou adresou, ktoré sú plnoleté. Naši registrovaní predajní partneri sa nemôžu zúčastniť na vernostnom programe.

➡️ Odmeny sa vypočítavajú na základe hodnoty nákupného košíka zníženej o darčeky a dopravu. Do základu pre výpočet odmeny sa nezapočítavajú darčekové predmety a náklady na dopravu.

➡️ Dvadsaťpäť dní po prevzatí tvojej objednávky bude odmena za objednávku pripísaná na tvojom účte.

➡️ Svoje nazbierané odmeny nájdete v sekcii "Moje Origami VIP odmeny" vo svojom registrovanom konte.

➡️ Odmeny je možné uplatniť pri pokladni za produkty v internetovom obchode počas procesu objednávky.

➡️Uplatnenie odmien nevylučuje použitie iných kupónov.

➡️ Každá odmena je platná 180 dní od dátumu jej získania. Bezprostredne pred vypršaním platnosti vám bude zaslaný e-mail s pripomienkou, aby ste ju nezabudli použiť.

➡️ Odmeny môžu byť po vyplatení premenené na kupón a môžu byť použité 30 dní odo dňa premeny.

➡️ Odmeny nebudú vyplatené za zrušené, vymenené alebo nepoužité objednávky alebo ak zrušíte svoj nákup. V takom prípade bude pripísaná odmena odobratá.

➡️ V prípade čiastočného zrušenia - t. j. ak si ponecháte určité produkty z objednávky, ale zvyšok nákupu zrušíte - bude odmenený len produkt, ktorý si ponecháte. V tomto prípade od sumy, ktorá bola alebo má byť pripísaná, odpočítame odmeny za produkty, ktorých sa odstúpenie od zmluvy týka.

➡️ Nevyužité odmeny a kupóny budú po uplynutí doby platnosti zrušené.

➡️Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás na našich kontaktných údajoch! Radi vám pomôžeme.

Zbieranie odmien

V rámci vernostného programu Origami VIP sa odmeny pripisujú automaticky po prihlásení.

Náš obchod môže obsahovať produkty a služby, za ktoré sa odmeny nepripisujú (napr. darčekové predmety, darčekové karty atď...). Preto odporúčame, aby ste sa prihlásili na začiatku návštevy obchodu, aby ste na stránkach produktov videli, akú výšku odmeny získate za nákup konkrétneho produktu.

O pripísaní, uplatnení alebo zrušení odmeny budete informovaní e-mailom.

Konto. Takto získané odmeny budú stiahnuté naším systémom.

Uplatnenie odmien

Odmeny si môžete uplatniť počas objednávky. Po prihlásení náš systém zobrazí na stránke nákupného košíka odhadované odmeny za danú objednávku, ako aj zostatok vašich doteraz získaných odmien. Odhadovaná odmena nie je konečná: darčekové predmety, darčeky, doprava a uplatnenie akýchkoľvek kupónov môžu znížiť vašu konečnú sumu odmeny. Keď dokončíte svoju objednávku, internetový obchod prepočíta konečnú sumu vašej odmeny a uvidíte ju na súhrnnej stránke. Ak máte na účte odmenu, môžete ju jednoducho premeniť na kupón kliknutím na tlačidlo "Uplatniť". Stačí zadať, akú sumu chcete premeniť na kupón. Potom môžete kupón jednoducho pridať do košíka kliknutím na tlačidlo "Pridať kupón do môjho košíka".

Ak máte nejaké iné nevyčerpané a nevyplatené kupóny na odmeny, na stránke košíka sa zobrazí správa, že ich môžete tiež uplatniť. Stačí kliknúť na kód kupónu a potom kliknúť na tlačidlo "Uplatniť"

Keď uplatníte svoju odmenu, dostanete ďalšiu odmenu za uplatnenú sumu nad rámec uplatnenej sumy! Napríklad, ak vaša objednávka má hodnotu 10 000 Ft, z čoho zaplatíte 2 000 Ft zo zostatku odmeny: dostanete ďalšiu odmenu za zvyšných 8 000 Ft.

❗ Nevyužité odmeny budú po uplynutí doby platnosti zrušené. Odmeny, ktoré boli vyzdvihnuté viac ako raz, sa vo vašom zostatku objavia v súčte, ale po uplynutí platnosti náš systém vždy vymaže sumu odmeny, ktorej platnosť vypršala. Ostatné nevyčerpané odmeny samozrejme zostanú zachované. Na zadanú adresu vám bude 1 deň pred zrušením zaslaný e-mail, aby ste si mohli svoju odmenu pred zrušením uplatniť.

Ostatné ustanovenia

➡️A účasť vo vernostnom systéme je bezplatná. Získané odmeny budú poskytnuté všetkým registrovaným spotrebiteľom a budú automaticky pripísané. Spotrebitelia nie sú povinní využívať vernostný program, ale využívaním jeho výhod spotrebitelia súhlasia s podmienkami týchto zásad vernostného programu.

➡️ Odmeny nie je možné vymeniť za hotovosť a nie je možné ich previesť na inú osobu.

➡️ Odmeny ponúka výlučne spoločnosť origamibikini.sk webshopu.

➡️ Ak prevádzkovateľ webshopu zavedie nové služby alebo ak dôjde k zmenám v jeho službách alebo platných zákonoch, môže podľa vlastného uváženia upraviť, pozastaviť, ukončiť, zmeniť alebo obmedziť Vernostný program. Prevádzkovateľ zverejní oznámenie na svojom webovom obchode alebo e-mailom najmenej 10 dní pred zmenou. Ak so zmenami nesúhlasíte, máte možnosť zrušiť svoju registráciu.

➡️A Účasť vo Vernostnom programe môžete kedykoľvek ukončiť vymazaním svojho účtu. Pri zrušení budú z nášho systému vymazané aj všetky zostávajúce odmeny, preto odporúčame, aby ste si ich pred zrušením uplatnili.

➡️ Akékoľvek zneužitie Vernostného programu, nedodržiavanie Podmienok alebo akékoľvek konanie či správanie v rozpore so záujmami Prevádzkovateľa môže mať za následok zrušenie registrácie vášho účtu a váš zákaz účasti vo Vernostnom programe. V takom prípade všetky odmeny nahromadené na vašom účte automaticky prepadnú.

➡️ Účasť vo Vernostnom programe je podmienená platnosťou e-mailovej adresy používateľa. Zmenu e-mailovej adresy používateľa je potrebné v účte okamžite aktualizovať. Náš systém nie je schopný odosielať e-maily na nesprávne zadané alebo neplatné e-mailové adresy, preto informácie o vernostnom programe nebudú odoslané. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody z toho vyplývajúce.

➡️ Prevádzkovateľ internetového obchodu nezodpovedá za vzniknuté technické alebo systémové chyby a ich následky, stratu údajov, škody vzniknuté v dôsledku pozastavenia, zrušenia alebo zmeny používateľského účtu, s výnimkou záväzkov, ktoré nemožno vylúčiť zo zákona. Okrem toho nenesieme zodpovednosť za nedbalé zaobchádzanie s účtom a za neoprávnený prístup neoprávnených osôb k vášmu účtu, ktorý z toho vyplýva.

➡️ Tieto zásady sa riadia pravidlami maďarského práva. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené v tomto dokumente, majú prednosť ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok.